Skip to content

Dr. Hamed Ahari

İAÜ Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

İş adresi

Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü, Bilim ve Araştırma Şubesi, İslami Azad Üniversitesi, Tahran, İran

Kısa açıklama (hakkımda):

Ben Dr. Hamed Ahari, Gıda endüstrisi bilimi ve mühendisliği profesörü, Bilim ve Araştırma Birimi, İslami Azad Üniversitesi, Tahran, İran. Disiplinin temel yetkinlikleri, gıda ve sağlık için endüstriyel ve akademik araştırmalarda kullanılan çok çeşitli gıda bilimi teknikleridir, bölümümüz çok çeşitli disiplinler arası programlarda aktif olan dinamik ve yaratıcı bir ekiptir. Ana odak noktam nano paketleme ve nano emülsiyonlar. Shahid Beheshti Tıp Bilimleri Üniversitesi’nde nanobiyoteknoloji alanında doktora sonrası derecemi 2016 yılında tamamladım ve o zamandan beri gıda nanoteknolojisi alanında birçok araştırma projesi yürüttüm ve çalışmamın sonuçlarını birçok prestijli dergide yayınladım. Üç ABD patentim ve üç PCT’m var. Ekibim ve ben, bilgi tabanlı bir ürün olarak başarıyla tescil ettirdiğimiz ultrasonik teknik kullanarak İran safranı nanoemülsiyonunu üretebildik. Bu ürün, ticari marka departmanında Delva markasıyla tescil edilmiştir. Buluşlarım için Geneva Inventions, Challenge and Innovation Forum (Qatar 2021) ve International Federation of Mucitler Dernekleri dahil olmak üzere birçok ödül aldım. Şu anda İran Standartlar Organizasyonu’nun resmi nanoteknoloji uzmanı ve aynı zamanda ülkenin Sağlık ve Helal Eğitim Bakanlığı’nın Helal Araştırma Merkezi’nin akademik kadrosunda görev yapmaktayım.

• Doktora Sonrası Nano Biyoteknoloji (Nano Biyosensör), Gıda Bilimi ve Teknolojisi Araştırma Enstitüsü, Shahid Beheshti Tıp Bilimleri Üniversitesi, 2015
• Gıda Kalite Kontrol ve Hijyen Doktora, İslam Azad Üniversitesi Gıda Hijyen ve Kalite Kontrol Anabilim Dalı, Bilim ve Araştırma Şubesi, 2013
• MBA kursu – Yönetim Fakültesi, Tahran Üniversitesi, 2009
• Veteriner Hekimliği Doktoru (DVM), Veteriner Fakültesi, İslam Azad Garmsar Üniversitesi, 2007

Makaleler ve kitaplar

İngilizce Kitaplar

LAMBERT ÜNİVERSİTESİ-2010” İran Havyarının Raf Ömrünü Nano – Gümüş Ambalajla Artırma
LAMBERT ÜNİVERSİTESİ-2010” Staphylococcus Aureus Ekzotoksin Tespiti için Nano Biyosensör Tasarımı

Çeviri Kitaplar

● Cartter Microbiology (Çeviri), Yayımcı: Partove Vagee, (2007). Gasem yoasef Baygi , Hamed Ahari, Mohamad Sasegi zali, Salar Nazmi, 2006
● Gıda Kalite Güvencesi (bilimsel editör: Dr. Hamed Ahari ve yayınlanan: İslami Azad Üniversitesi (2012)).
● Gıda Kaynaklı Parazitoloji, Yayıncı: İslami Azad Üniversitesi (2016).
● Gıda mikrobiyolojisi ve laboratuvar uygulaması –Kara kuyu yayıncılığı 2007- Çeviren: Ahari,H, Rahimi,E, Anvar,A (2018).
● Mikrobiyal Toksin –Elsevier 2018 Çeviren: Ahari, H. (2019).
● Helal Gıda Üretimi: İAÜ Merkez Teşkilatı. (2019).

Farsça Kitaplar

● Tıpta ve veterinerlikte nano teknoloji (Derleme). 2008, yayıncı: Tahran Üniversitesi –Jahad Daneshgahi- Hamed Ahari, Bilimsel Editör: Dr. D. Shahbazzadeh, Danışman: Profesör Dr. Ahmad Shimi
● Gıda Hijyeni, Nanoteknoloji Yaklaşımı (derleme), 2008, yayıncı: Dr Nikkhah Yayını. Hamed Ahari, Bilimsel Editör: Dr. Gity Karim.
● Mikrobiyal ve kimyasal gıda reçetesi (komplikasyon), yayıncı: Partove Vagee, 2009.
● Gıda güvenliği yönetimine ilişkin uluslararası standartlar, yayıncı: Iran Fisher Research Organisation, 2009
● Gıda Hijyeni yönetiminde uluslararası standartlar. (Yayıncı: Tahran üniversitesi), 2010.
● Kimyasal ve mikrobiyal laboratuvar tasarımı ve standartları. yayıncı: TAHRAN ÜNİVERSİTESİ ve Dr Nikkhah, 2011.
● Balıkçılık biliminde kalite kontrolü _ bilimsel editör: Dr Hamed Ahari (yayıncı: İran Tarım Bakanlığı), 2011.
● Gıda mikrobiyolojisi ve laboratuvar pratik yöntemleri, Tahran Üniversitesi –Jahad Daneshgahi, 2012.
● İslam Azad Üniversitesi tarafından yayınlanan Gıda güvenliği yönetim sisteminde Kalite Kontrolü, 2012.
● Araştırma metodolojisi, cilt 1_yayıncı: İslami Azad Üniversitesi, 2014.
● Helal Gıda Üretimi – Merkez Teşkilatı
● Mikrobiyal Toksinler- Elsevier- Çeviren: Hamed Ahari, 2020, yayıncı: İslam Azad Üniversitesi Bilim ve Araştırma Şubesi
● Araştırma Metodolojisi Cilt.2-Shahid Beheshti Tıp Bilimleri Üniversitesi-Gıda Bilimi Veri Tabanı)-2017.
● Araştırma Metodolojisi Cilt.3-Shahid Beheshti Tıp Bilimleri Üniversitesi-Gıda Bilimi Veri Tabanı)-2019.

En son araştırma yayınlarının listesi:

Ahari,H*., Naeimabadi,M. (2021).Gıda Ambalajında Nanoemülsiyonların Kullanılması: Raf Ömrünün İyileştirilmesi. 25 mayıs 2021.

Efatian, H., Ahari, H*., shahbazzadeh, D., nourozi,B. (2021). Nil Tilapia’nın (oreochromis niloticus) raf ömrünün arttırılmasında nano-gümüş ve bakır ambalaj uygulamasıGıda Ölçümü ve Karakterizasyonu Dergisi.

Mehdipour Biregani, Z., Ahari, H. (2021). ‘Alkalaz aracılı hidrolizin serbest radikal temizleme aktivitesi ve peynir altı suyu proteini izolatının gücünü azaltma üzerindeki etkisi’, Journal of Food and Bioprocess Engineering, 4(1), 58-62. doi: 10.22059/jfabe.2021.317538.1081

Ahari, H*., Nasiri,M. (2021). Gıda Ambalajlama amaçlı Nanoemülsiyonların üretimi için Ultrasonik Teknik: Bir inceleme çalışması.coating11(7), 847, 2021. https://www.mdpi.com/2079-6412/11/7/847

Saeidi, Z., Ahari,H*., Anvar, A.A. (2021). Karides (Nephropidae) raf ömrünün buzdolabında sıcaklıkta artırılmasında mercanköşk esansiyel
Nano kitosan çalışması
Gıda Biyobilimi ve teknolojisi Dergisi 11(2), 85-98. https://jfbt.srbiau.ac.ir/article_17645.html

Savadkouhi, P., Ahari, H., Anvar, AA., Jafari, B. Gökkuşağı alabalığı Oncorhynchus mykiss’te Carum copticum nanoessence’ın Saprolegnia ve Fusarium’a karşı etkisi ve bu organizmaların tespiti için multipleks PCR testinin kullanılması. Archives of razi institute. 76(2)231-241, 2021.
https://archrazi.areeo.ac.ir/article_121590.html

Yadolahi, M., Ahari, H*., Anvar, A. (2021). ‘Ag/LDPE nanokompozit filmlerin, buzdolabında saklama süresi boyunca Beluga (Huso huso) filetolarının mikrobiyal büyümesi üzerindeki etkisi’, Iran Journal of Fisheries Sciences. doi: 10.22092/ijfs.2021.124378

Asl, NM., Ahari H*. Motallebi Moghanjoghi A. (2021). Gümüş NP’ler içeren nanokitosan ambalajının havyarın (Acipenser persicus) raf ömrünün iyileştirilmesi ve nanopartikül göçünün değerlendirilmesi üzerine değerlendirilmesi. Gıda ölçümü ve karakterizasyonu dergisi.1-9.
https://link.springer.com/article/10.1007/s11694-021-01082-7

Gholamnezhad, P., Ahari, H*., Nikbakht Brujeni, Gh., Anvar, AA., Motallebi, A. (2021). Et Ürünlerinin Tür Tanımlaması için Gerçek Zamanlı PCR Yüksek Çözünürlüklü Erime Analizi: Gıda Güvenliğine ve Et Tağşişlerinin Tespitine Odaklanma.

Pourbaba, H., Anvar, A., Pourahmad, R., Ahari, H. (2021). ‘Soğuk muhafaza sırasında Lactobacillus acidophilus ve Lactobacillus paracasei tamamlayıcı probiyotiklerin kullanıldığı kefirde asidik parametreler ve probiyotik sağkalımı üzerindeki değişiklikler‘, Iranian Journal of Veterinary Medicine. https://ijvm.ut.ac.ir/article_82779.html?lang=en

KAVAKEBI, E., Anvar, AA., Ahari,H., Motalebi, A.2021. Sulu gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) filetodan sentezlenen gümüş nanopartiküller içeren PVA kaplı filmin etkisi. Gıda ve Biyoproses Mühendisliği Dergisi, 2021. https://jfabe.ut.ac.ir/article_82827.html

Uluslararası Kongre Bildirileri

Kanatlı ve evcil hayvanların gıdalarında nanozeolit biyokimyasal ve antimikrobiyal rolleri. (Food micro 2008,1-4Eylül, 21.Uluslararası kongre- İngiltere –Aberdeen)

Escherichia Coli ile Kontamine Gıdalarda Gama (γ) Işınlaması Araştırması (Food micro 2008,1-4Sep, 21st International Congress- England –Aberdeen)

İl Sınırlarından Toplanan Çiğ Süt Örneklerinde STAPHYLOCOCCUS AUREUS’un M. PCR Metodu Kullanılarak Moleküler Tayini. (Food micro 2008, 1-4 Eylül, 21. Uluslararası kongre- İngiltere – Aberdeen)

Besin zincirinde nanozeolit antibakteriyel uygulaması. (IUMS 2008, Uluslararası bakteriyoloji ve uygulamalı mikrobiyoloji kongresi)- Türkiye -İstanbul

Tahran Eyaletinden Alınan Pastörize Edilmemiş Süt Örneklerinde STAPHYLOCOCCUS AUREUS Tespiti, Antibiyogramı Kısıtlamalar ve Bakteri Kültürüyle Karşılaştırılması. (IUMS 2008, Uluslararası bakteriyoloji ve uygulamalı mikrobiyoloji kongresi)- Türkiye -İstanbul

E.coli durgun sularında gama ışınlarının etkileri ve kullanılabilir suya dönüşmesi. (IUMS 2008, Uluslararası bakteriyoloji ve uygulamalı mikrobiyoloji kongresi)- Türkiye –İstanbul. 7. Kanatlı ve evcil hayvanların gıdalarında nanozeolit biyokimyasal ve antimikrobiyal rolleri. (Nanotech Northem Europe 2008, Danimarka –Kopenhag.)

Veteriner Hekimlikte Nanoteknoloji Uygulamaları. (Nanotech Northem Europe 2008, Danimarka –Kopenhag.)

Nanocid biyokimyasal ve antibakteriyel özellikler. (Nanotech Northem Europe 2008, Danimarka –Kopenhag.)

Bir köpekte kafa derisinin H-plasti yöntemiyle rekonstrüksiyonu ile ilgili bir vaka sunumu (2. uluslararası veteriner cerrahisi sempozyumu (ISVS)- İran –kerman

Gökkuşağı Alabalığında Nanogümüş Süspansiyonunun Toksisitesi (1. Uluslararası Su Hayvanları Sağlığı Yönetimi ve Hastalıkları Kongresi)- 2009, İran-Tahran

Gökkuşağı alabalığı balıklarında streptokokoz üzerine nanocad etkisi (1. Uluslararası Sucul Hayvan Sağlığı Yönetimi ve Hastalıkları Kongresi)- İran-Tahran

Pastörize Edilmemiş Süt Örneklerinden STAPHYLOCOCCUS AUREUS Antibiyogramı ve Kültür yöntemi (1. uluslararası veteriner farmakolojisi ve farmasötik kongresi)-iran-tehran

Nanogümüş partiküllerin pastörize süt raf ömrüne antibakteriyel etkisi(İzmir hindi gıda teknolojisi kongresi2011 )

Nano ve Antibakteriyel içecek mikrobiyal yükü azaltmak için kapak yapabilir, NSM2011’in 26. Bilimsel konferansı

Gıda güvenliği yönetim sistemi üzerine HACCP, İrlanda. gıda koruma kongresi 2011. 17- NANOCID®’İN FARKLI SICAKLIKLARDA STAPHYLOCOCCUS AUREUS’A KARŞI ÖNLEYİCİ ETKİSİ, gıda analizlerinde 4. uluslararası gelişmeler, 4-6 Kasım 2010. Prag

FARKLI SICAKLIKLARDA SALMONELLA TYPHIMURIUM’UN GÜMÜŞ NANOPARTİKLE BÜYÜME TEPKİSİ, gıda analizinde 4. uluslararası son gelişmeler, 4-6 Kasım 2010. Prag

● Tilapia balığının raf ömrünü artırmak için Isırgan bitkisi nano emülsiyonunun antimikrobiyal özelliklerinin incelenmesi, Et Üreticileri Şirketi
● Ekstrüzyon ve eritme – karıştırma yöntemleri kullanılarak üretilen nano gümüş filmlerin antimikrobiyal özelliklerinin karşılaştırmalı çalışması, Et Üreticileri Şirketi
● Peneaus semisucatus’un raf ömrünü artırmak için eriyik karıştırma yöntemi kullanılarak nano dioksit titanyum bazlı nano gümüş ve nano kil ambalaj tasarımı, Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
● Spor takviyesi olarak süper fonksiyonel bir içeceğin formülasyonu, Binesh Radpouyesh Company
● Shahd Ara ilaç ve kozmetik firması yaban mersini özütünün antioksidan özelliklerinin değerlendirilmesi
● Havyar, Huso huso ve ıstakozun raf ömrünü uzatmak için nano kompozit ambalaj üretmek için kimyasal indirgeme kullanılarak nano gümüş ve nano bakır sentezi ve ürüne salınımın değerlendirilmesi, Meat Producers Company
● Tereyağının raf ömrünü artırmak için serbest bırakılan ücretsiz bir nano paket tasarlama, Pak süt ürünleri şirketi
● Bakır ve gümüş nano kompozitin yeşil sentezi, Et Üreticileri Şirketi
● Gerçek zamanlı PCR, Pasteur Laboratuvarı kullanılarak etin helal kimlik doğrulaması
● Fermente et ürünlerinin helal kimlik doğrulamasının HRM ve Real Time PCR kullanılarak hassasiyet ve uygunluk çalışması
● İran safran nano emülsiyonunun ultra sonik homojenleştirici yöntemi kullanılarak organoleptik ve antimikrobiyal özelliklerinin arttırılması, Talashgaran Sanat Va Tejarat Aria Company
● İran safran nano emülsiyonunun fizikokimyasal çalışması, Talashgaran Sanat Va Tejarat Aria Company
● Havyarın raf ömrünü artırmak için eriyik karıştırma yöntemi kullanılarak nano dioksit titanyum bazlı nano gümüş ve nano kil ambalaj tasarımı, Talashgaran Sanat Va Tejarat Aria Company

tezler

● Çiğ ve pişmiş etin Helal kimlik doğrulaması için HRM tekniğinin geçerliliği, Peiman Gholam Nejad, Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü, Bilim ve Araştırma Şubesi, İslami Azad Üniversitesi, 2021
● Süt pıhtısından lactobacillus türlerinin izolasyonu ve saptanması ve bunların probiyotik ve antimikrobiyal özelliklerinin incelenmesi, Sanaz Kousha, Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü, Bilim ve Araştırma Şubesi, İslami Azad Üniversitesi, 2021
● Ultrasonik homojenleştirici yöntemiyle üretilen İran safranı (Crocus Sativus) nano emülsiyonunun Penaeus semisulcatus’un raf ömrüne etkisi, Maedeh Pourmoghadam, Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü, Bilim ve Araştırma Şubesi, İslami Azad Üniversitesi, 2021
● SiO2 ve TiO2 bazlı Al2O3 nano parçacıklarının gıda ambalajlarının fiziksel özelliklerine ilişkin çalışması, Samaneh Tavakkolian, Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü, Bilim ve Araştırma Şubesi, İslami Azad Üniversitesi, 2021
● Caviar, Huso huso ve ıstakozun raf ömrünü uzatmak için nano kompozit ambalaj üretmek ve ICP-Mass kullanarak ürüne salınımı değerlendirmek için kimyasal indirgeme kullanarak nano gümüş ve nano bakır sentezi, Maryam Kargar, Gıda Bilimi ve Teknolojisi Departmanı , Bilim ve Araştırma Şubesi, İslami Azad Üniversitesi, 2021
● Eriyik karıştırma yöntemi kullanılarak nano gümüş parçacıklara dayalı LDPE nano kompozit ambalaj üretimi ve bunun tereyağının fizikokimyasal özellikleri ve raf ömrü üzerindeki etkilerinin incelenmesi, Mobina Pouya Manesh, Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü, Bilim ve Araştırma Şubesi, İslami Azad Üniversitesi, 2021
● Ultrasonik homojenleştirici tekniği ile üretilen İran Safran nano emülsiyonunun Penaeus semisulcatus, Maedeh Pour Moghadam’ın raf ömrü üzerindeki etkileri, Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü, Bilim ve Araştırma Şubesi, İslami Azad Üniversitesi, 2021
● Kendiliğinden ve ultrasonik homojenleştirici yöntemlerle üretilen İran safranı nano emülsiyonu kullanılarak ıstakozun raf ömrünün uzatılması, Mahnoush Abu Torab, Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü, Bilim ve Araştırma Şubesi, İslami Azad Üniversitesi, 2020

Dr.Hamed Ahari'nin Öne Çıkan Araştırma Makaleleri

Dr. Hamed Ahari’nin öne çıkan makalelerine göz atın